Slovenska Bistrica: Razpis za neprofitna stanovanja

Slovenska Bistrica (vir: Wikipedija)

Občina Slovenska Bistrica je objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za prijavo se izteče 1. septembra, do polnoči.

Že napoved pove, da gre za neprofitno najemnino, najemodajalec takšnega stanovanja pa je dolžan vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev tega stanovanja.

Na vsakih pet let torej preverjajo upravičenost do najema neprofitnega stanovanja in s tem povezanega plačevanja neprofitne najemnine. Če se pogoji spremenijo, se višina najemnine spremeni v profitno.

Upravičenci do stanovanja so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Slovenska Bistrica in katerih neto mesečni dohodki na družinskega člana v letu 2020 niso presegali določenih vrednosti.

Na podlagi razpisa in prijav bo izdelana prednostna lista upravičencev, ki bo veljala dve leti. V najem bodo nato dajali izpraznjena stanovanja ali pa na novo pridobljena.

Dohodkovni cenzus:

Pri dodeljevanju stanovanj se upoštevajo naslednji površinski normativi:

Več podrobnosti je dostopnih na povezavah: slovenska-bistrica.si in Javni razpis, kjer je na voljo tudi vloga za neprofitno stanovanje.

M. P.