Slovenska Bistrica: Razpis za štipendije študentom

(vir: pixabay.com)

Občina Slovenska Bistrica je objavila razpis za podelitev štipendij za študente občine Slovenska Bistrica za študijsko leto 2022/2023.

Rok za oddajo vlog je torek, 18. oktober 2022.

  1. Celoletne štipendije so razpisane za študente naslednjih programov:
  • bolonjski enoviti magistrski študij,
  • univerzitetni študij – I. bolonjska stopnja,
  • univerzitetni študij – II. bolonjska stopnja.

2. Celoletne štipendije za absolvente prej navedenih programov

Višina štipendije znaša:

– osnovna štipendija: 180,00 evrov

– dodatek za uspeh:    30,00 evrov

– dodatek za bivanje:  50,00 evrov

Dodatek za uspeh pridobi študent na osnovi dokazila s strani fakultete, da spada med 5 odstotkov najboljših študentov v generaciji.

Dodatek za bivanje pridobi študent, če v času študija biva v kraju študija.

Sredstva za štipendije so zagotovljena v proračunu Občine Slovenska Bistrica. Komisija bo najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za predložitev prijav na javni razpis pripravila predlog za dodelitev štipendij.

Vlagatelji morajo vlogo oddati na OBRAZEC-2 s prilogami, v sprejemni pisarni Občine
Slovenska Bistrica ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom:
ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE.

Več podrobnosti je na voljo na povezavi: slovenska-bistrica.si

S. B.