Slovenska Bistrica: Rok za prijavo škode v letošnji suši se izteka

(Vir: Občina Slov. Bistrica)

Občina Slovenska Bistrica je objavila, da bo na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zbirala prijave oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022

  • do vključno jutri, srede, 21. septembra 2022, do 16.30 ure.

Škodo lahko prijavljajo tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo. Oškodovanci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID.

Če KMG-MID ni urejen na datum 31. maja 2022, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.

Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Obrazec 2 prejmete v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica oziroma je pripet na spletni strani. Obrazec 2 pošljete s priporočeno pošiljko na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali vložite osebno v sprejemno pisarno občine.

Več podrobnosti je na voljo na povezavi: slovenska-bistrica.si

S. B.