Slovenska Bistrica: Šibka SMC bi imela župana, pa nima dovolj članov niti za pokritje občinskega sveta

Slovenska Bistrica (vir: Wikipedija)

Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica, ki ji predseduje Jasmina Obrovnik Gril, je objavila razglas kandidatur za lokalne volitve 2018, ki bodo 18. novembra 2018.

V Slovenski Bistrici sta dva kandidata za župana:

  1. dr. Ivan Žagar, doktor znanosti, letnik 1962, stanujoč v Spodnji Polskavi in trenutni župan;
  2. mag. Igor Erker, magister znanosti, letnik 1977, stanujoč v Slovenski Bistrici in zaposlen kot direktor občinske uprave Občine Makole.

Ob tem kandidatne liste za občinski svet kažejo na izredno šibko stranko SMC, saj ima praviloma povsod nepopolne liste.

V 1. volilni enoti (VE) ima 5 imen, v 2. VE ima 7 imen, v 3. VE ima 3 imena in v 4. VE ima 1 ime. Skupno je to: 16 kandidatov od 31 možnih (51-odstotni izplen). To pomeni, da SMC v Občini Slovenska Bistrica nima kadrovskega potenciala. Običajno to v takšnih primerih kaže tudi na število članstva, saj stranke na liste uvrstijo vse razpoložljive člane v občini.

S takšnimi stvarmi se pri resnih, velikih in uveljavljenih strankah ne srečujemo.

Povsem drugače je to v strankah SDS, SLS in NSi, kjer imajo na listah popolnjena vsa razpoložljiva mesta.

Potrjene kandidature za volitve v občinski svet so naslednje:

Za 1. volilno enoto, ki obsega območje krajevnih skupnosti Leskovec – Stari Log, Črešnjevec, Laporje in Dr. Jagodič, v kateri se voli 8 članov občinskega sveta, je potrjenih 10 list kandidatov.

Za 2. volilno enoto, ki obsega območje krajevnih skupnosti Alfonz Šarh, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava in Pragersko – Gaj, v kateri se voli 9 članov občinskega sveta, je potrjenih 9 list kandidatov.

Za 3. volilno enoto, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Impol, Šmartno na Pohorju, Kebelj in Tinje, v kateri se voli 7 članov občinskega sveta, je potrjenih 10 list kandidatov.

Za 4. volilno enoto, ki obsega območje krajevnih skupnosti Pohorski Odred, Zgornja Ložnica in Vrhole – Preloge, v kateri se voli 7 članov občinskega sveta, je potrjenih 10 list kandidatov.

Razglas za volitve v občinski svet je dostopen tukaj: Razglas

M. P.