Slovenska Bistrica: Sredstva za plezalni center zagotovljena

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Bistriški občinski svetniki so na torkovi seji občinskega sveta med drugim sprejeli tudi spremembo investicijskega programa za Plezalni center.

Načrtovan je tudi izvedbeni termin investicije, in sicer v obdobju maj 2022 – junij 2023.

Znana pa so tudi finančna sredstva za pokritje investicije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v začetku marca 2022 objavilo javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022. Na podlagi odločbe ministrstva štev. 4110-29/2022/46 z dne 22. 04. 2022, je občina pridobila sofinancerska sredstva v višini 2,392 milijona evrov.

Ocenjena vrednost investicije znaša 5,33 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost).  Delež občinskega proračuna je tako ocenjen na 3,01 milijona evrov.

Za projekt izgradnje plezalnega centa v Slovenski Bistrici je izdelana in že potrjena celotna investicijskega dokumentacija. Osnovni namen investicije je ureditev sodobnega plezalnega centra v skladu s priporočili IFSC, ki bo ustrezal standardom za izvedbo tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih na najvišjem nivoju in bo lahko zadovoljil potrebe tako rekreativnih, kot tudi športnih in profesionalnih plezalcev. Obenem bo služil tudi izvajanju drugih programov športne rekreacije, športne vzgoje in programov civilne zaščite, gasilcev, reševalne službe, policije in drugih.

Izvedba investicije ima pomemben vpliv na ohranjanje tega športa v občini in nadaljnje uspehe plezalcev. S svojim namenom prav tako prispeva k razvoju urbanega okolja in izboljšanju kvalitete bivanja v naši občini.

Gre za večfunkcijski objekt, ki bo pomemben za lokalno skupnost in regijo.

Tehnično-tehnološki opis objekta

Objekt je tlorisno nepravilne oblike dimenzij 46,90 m x 30,75 m, ter višine cca 18 metrov Tlorisno je objekt razdeljen na dva pravokotna dela, ki se stikata v enem delu pod kotom 45° vmes pa ju povezuje trikotni del objekta.

Objekt je razdeljen na tri sklope, in sicer:

  • sklop 1 je vhod s sprejemnim prostorom in lokalom, ter z pomožnimi prostori;
  • sklop 2 je razdeljen na dve etaži višine min. 7 metrov, v kateri so predvidene plezalne stene (bulderji), prostori za vadbo ter del etaže je razdeljen na medetaži, kjer so predvidene sanitarije, garderobe, pisarne in sejna soba;
  • sklop 3 je plezalna dvorana višine 17 metrov.

M. P.