Slovenska Bistrica: Število tujcev v občini se je v nekaj letih podvojilo

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Bistriški občinski svetniki so na včerajšnji seji imeli na dnevnem redu tudi obravnavo Poročila o priseljevanju tujcev v občino. Iz podatkov je razvidno, da se je število tujcev v občini Slovenska Bistrica v letih od 2014 do konec marca 2019 skoraj podvojilo. Iz 826 je število prišlo na 1622. Tujci povečinoma prihajajo iz Kosova, prebivajo pa v mestu Slovenska Bistrica.

 

Če pogledamo podatke o tujcih – otrocih, ki obiskuje vrtec ali šolo, pa v občini ugotavljajo, da je priseljevanje skoncentrirano na mesto Slovenska Bistrica, kar pomeni, da večina tujcev, ki ima izdano dovoljenje za bivanje in imajo družino, živi v Slovenski Bistrici.

Za bivanje pri nas tujci potrebujejo dovoljenje za prebivanje. To dovoljenje pomeni dovoljenje za vstop v našo državo in prebivanje za določen čas in določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se lahko izda le kot dovoljenje za začasno prebivanje in si ga morajo tujci pridobiti pred vstopom v državo, razen v izjemnih primerih, ki so določeni z zakonom.

Po petletnem neprekinjenem (s krajšimi odsotnostmi) zakonitem bivanju, ustreznem zdravstvenem zavarovanju in zadostnimi sredstvi za preživljanje, lahko tujci pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje.

Tujci, ki imajo veljavno dovoljenje za stalno prebivanje ali že eno leto prebivajo v državi na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, lahko zaprosijo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za svoje družinske člane. Pravica do združitve družine pa se ne prizna tujcem, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje izdano kot dnevni delovni migranti ali zaradi opravljanja sezonskega dela.

Dovoljenje za začasno ter za stalno prebivanje tujcev izdaja upravna enota, na območju katere tujec prebiva oziroma namerava prebivati, v primerih iz razloga zaposlitve ali dela pa lahko izdaja in podaljšuje dovoljenja tudi upravna enota, kjer je sedež delodajalca. Pregled izdanih dovoljenj za celotno državo je dostopen na spletnem naslovu: mnz.gov.si

Gradivo za sejo občinskega sveta: tukaj

M. P.