Slovenska Bistrica: Umrljivost zaradi samomora precej višja od povprečja v državi

Slovenska Bistrica (vir: Wikipedija)

Podatki o zdravju občanov in občank Občine Slovenska Bistrica kažejo, da so delovno aktivni manj v bolniškem staležu kot v povprečju drugod po Sloveniji. Prirast prebivalstva v občini je pozitiven in bistveno višji od povprečja. Nekoliko več je prekomerne prehranjenosti otrok in tudi odraslih. Nad povprečjem je tudi število bolezni, neposredno pripisljive alkoholu. Nad povprečjem je tudi število prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.

Večja je umrljivost zaradi vseh vrst raka. In kar je najbolj skrb vzbujajoče: stopnja umrljivosti zaradi samomora je za več kot polovico višja od povprečja v državi.

Občina Slovenska Bistrica po številu prebivalcev spada med večje v Sloveniji. V gospodarstvu prevladuje predelovalna industrija, sicer pa se občina ponaša s številnimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi. Po stopnji razvitosti razvitosti pa je občina na ravni povprečja v državi.

Starejših nad 80 let manj od povprečja v državi

Po zadnje objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bil prirast prebivalstva v občini pozitiven in bistveno višji od povprečja. Starejšega prebivalstva nad 80 let je v občini manj od povprečja, in sicer je starejših 4 odstotke vseh prebivalcev, v državi je to 5,2 odstotka. Prebivalstvo je v povprečju tudi bolj izobraženo. Stopnja delovne aktivnosti pa je le nekoliko nižja od povprečja. Manj od povprečja v državi je tudi delovne migracije.

Prekomerno prehranjenih več otrok in tudi več odraslih

Prekomerne prehranjenosti otrok je nekoliko več od povprečja, in sicer je prekomerno prehranjen približno vsak četrti otrok v občini. Prekomerno prehranjenih je tudi skoraj dve tretjini odraslih (62,1 odstotka), v državi je to 58,4 odstotka vseh.

Manj od povprečja je prometnih nezgod z alkoholnimi povzročitelji. Hkrati pa je v občini nekoliko nad povprečjem število obolelih zaradi bolezni, ki so neposredno pripisljive alkoholu.

Podatki o zdravstvenem stanju v občini nadalje pokažejo, da so občani te občini manj v bolniškem staležu od povprečja v državi. Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je bila lani v občini povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji je bilo to 15,3 dni.

Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka in zdravila za sladkorno bolezen, je blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Manj od povprečja je tudi pri možganski kapi.

Nekoliko več pa je prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj. Te prejema skoraj vsak sedmi odrasli občan.

Klopnega meningoencefalitisa je skoraj dvakrat toliko kot v državi. Pod povprečjem pa je odkritih novih primerov raka debelega črevesja in danke, pljučnega raka in raka dojke.

Splošna umrljivost je nekoliko višja kot v državi, prav tako umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Večja od povprečja pa je umrljivost zaradi vseh vrst raka.

Skrb vzbujajoče pa je, da je bila v zadnjem letu stopnja umrljivosti zaradi samomora 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Vir: nijz

Zemljevid Občine Slovenska Bistrica.

M. P.