Slovenska Bistrica: Ureditev urbanih vrtov v mestu

Občina Slovenska Bistrica je sprejela projekt Urbani vrtovi, s katerim želi omogočiti pridelavo lastne hrane tako prebivalcem blokovskega naselja kot ostalim v mestu, ki nimajo te možnosti. 

Območje urbanih vrtov ima 17 visokih gred in 56 urbanih vrtov

Aktivnosti projekta Urbani vrtovi so razdeljene med partnerji. Vodilni partner je Občina Slovenska Bistrica, ki je zagotovila izvedbo gradbenih in obrtniških del za ureditev območja vrtov in visokih gred, vključno s postavitvijo utic za orodje, sanitarij za najemnike vrtov, uredila sprehajalne poti, vodovodno in električno napeljavo ter javno razsvetljavo.

Partnerji v projektu so tudi Komunala Slovenska Bistrica, ki bo poskrbela za ustrezno urbano opremljenost na območju ureditve, ter Društvo zeliščarjev Hermelika in Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica, ki sta uredila vsak svojo učno gredo in jih opremila z informativnimi tablami s koristnimi informacijami za uporabnike.

Celotna vrednost projekta Urbani vrtovi znaša 185.960 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval 121.941 evrov.

S. B.