Slovenska Bistrica: V Kalšah nekateri proti izgradnji male vetrne elektrarne

Šmartno na Pohorju (vir: FB)

Bistriški občinski svet je na dopisni seji izglasoval Akt o razpisu ljudske iniciative za razveljavitev Soglasja za izgradnjo male vetrne elektrarne v Kalšah, v Krajevni skupnosti Šmartno na Pohorju.

Krajani želijo razveljaviti sklep o soglasju za izgradnjo male vetrne elektrarne v njihovem naselju.

Roki za opravila, potrebna za izvedbo ljudske iniciative začnejo teči  25. januarja. Glasovanje bo v nedeljo, 7. marca, na območju celotne Krajevne skupnosti  Šmartno na Pohorju.

Krajani Kalš so v okviru ljudske iniciative zahtevali razveljavitev sprejetega Soglasja za izgradnjo male vetrne elektrarne v Kalšah na parc. št. 451/20 k.o. 739 – Kalše, ki ga je svet Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju sprejel na svoji 4. redni seji dne 17. junija 2020.

Na podlagi te zahteve in pridobljenega mnenja Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor je župan dr. Ivan Žagar nato sprejel Akt o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov, v katerem je bilo določeno, da je rok za zbiranje podpisov podpore od 23. 11. 2020 do 24. 12. 2020.

Dne 4. junija 2021 je na Občino Slovenska Bistrica bila posredovana zahteva za razpis ljudske iniciative z 61 podpisi volivcev z območju Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju.

88. člen Statuta občine in 48. člen Zakon o lokalni samoupravi določata, da lahko najmanj pet odstotkov volivcev v občini zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo volilnih upravičencev na zadnji dan zbiranja podpore na območju Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju 832, kar pomeni, da z 61 podpisi volivcev s tega območja izpolnjen pogoj petih odstotkov volivcev.

Po Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi mora Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v 15 dneh po vložitvi zahteve za razpis ljudske iniciative razpisati ljudsko iniciativo. To so tudi naredili.

Stroški izvedbe ljudske iniciative na območju Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju se ocenjujejo približno na 8000 evrov.

M. P.