Slovenska Bistrica: V podjetju Aluminium Kety Emmi dosežen dogovor o dvigu izhodiščnih plač

Stavkovni odbor delavcev podjetja Aluminium Kety Emmi iz Slovenske Bistrice je v sodelovanju s Konfederacijo slovenskih sindikatov (KSS) dosegel dogovor o dvigu izhodiščnih plač in tako opustil vse aktivnosti za stavko. Vodstvo podjetja jim je namreč kljub zelo težkim pogojem na trgu prisluhnilo in poskrbelo za dostojno plačilo.

Iz sindikata KSS so sporočili, da bodo najnižje plačani delavci prvega tarifnega razreda v podjetju po novem imeli osnovno plačo najmanj v višini z zakonom določene minimalne plače, kar je bila tudi osnovna stavkovna zahteva. To predstavlja za 60 odstotkov več, kot je določeno s kolektivno pogodbo kovinske industrije za prvi tarifni razred.

V skupni izjavi sindikata in vodstva družbe so zapisali, da je bil dogovor dosežen po konstruktivnih pogajanjih, ki so se zaključila s podpisom dogovora v obliki aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi med vodstvom podjetja in stavkovnim odborom, sestavljenim iz predstavnikov zaposlenih.

Pogajanja so potekala zadnja dva meseca, a ker so bile prvotne zahteve stavkovnega odbora pripravljene na podlagi netočnih podatkov, jim je vodstvo najprej pojasnilo dejanske višine plač, ki jih prejemajo zaposleni v podjetju. V pogajanjih so upoštevali tako poslovne cilje za leto 2019 kot zastavljeno dolgoročno strategijo podjetja.

Po treh sestankih je prišlo do dogovora. Dogovorili so se, da bodo izhodiščne plače po tarifnih razredih popravili na raven dejanskega stanja ter jih bodo v letu 2019 dvakrat povišali.

S 1. januarjem bodo tako vsi zaposleni napredovali za en plačilni razred, izhodiščna plača za prvi tarifni razred pa bo znašala 812,24 evra, od 1. julija pa bodo zaposleni prejeli dodatnih šest točk v vsakem plačilnem razredu, medtem ko bo izhodiščna plača za prvi tarifni razred znašala 841,28 evra.

V podjetju navajajo, da je to precej več od izhodiščne plače, določene v branžni kolektivni pogodbi, kjer je za prvi tarifni razred v kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo določena izhodiščna plača pri 527,22 evra.

Bistriško podjetje v poljski lasti bo leto 2018 zaključilo z nekoliko nižjo prodajo od načrtovane, a s pozitivnim rezultatom, boljšim kot leto poprej. Zaposleni so junija dobili regres v višini 900 evrov bruto, ob koncu leta pa bodo prejeli še drugi del regresa in božičnico v skupni višini 450 evrov bruto.

M. P.