Slovenska Bistrica: V poslopju nekdanje šole kmalu upravna enota

Objekt stare osnovne šole v Slovenski Bistrici bodo v celoti preuredili.

Občinski svet Slovenske Bistrice je potrdil projekt obnove in spremembe namembnosti nekdanje osnovne šole, v kateri bodo v prihodnje skupaj z ministrstvom za javno upravo združili sedanje razkropljene lokacije upravne enote na enem mestu.

Kot poudarjajo na občini, bodo s tem izboljšali kakovost storitev za uporabnike.

Občinski svetniki so investicijo uvrstili v načrt razvojnih programov za obdobje med letoma 2020 in 2023 ter odobrili pripravo investicijskega programa. Župana Ivana Žagarja so pooblastili za njegove morebitne naknadne spremembe in spremembe sklepa, če bi bile potrebne za odobritev ali realizacijo sofinanciranja s strani države.

V več kot 100 let stari zgradbi so se v času obstoja zvrstile različne vsebine, dolga leta pa je bila dislocirana enota Osnovne šole Pohorskega odreda. Po izgradnji druge osnovne šole je objekt že več kot desetletje prazen.

Ker se bistriška upravna enota trenutno nahaja na dveh lokacijah, delno v občinski stavbi, delno pa v prostorih nad mestno kinodvorano, občina pa prav tako vseh dejavnosti ne more upravljati v svoji stavbi, so se odločili za preureditev objekta za potrebe upravne enote, deloma pa tudi občine.

V pritličju načrtujejo prostore, ki jih stranke najpogosteje obiskujejo, v prvem in drugem nadstropju pa pisarne, manjšo dvorano za potrebe upravne enote in večjo sejno dvorano za potrebe občine. V mansardi bodo uredili tehnične prostore. Ker bodo z investicijo sprostili prostore občinske stavbe, se bo tja lahko preselila tudi njihova enota, ki zdaj ločeno deluje na Trgu svobode.

Kot ocenjujejo na občini, bo vrednost naložbe po opravljenem popisu del in predračunom, ki ga je pripravil projektant, skupaj z davkom na dodano vrednost znašala dobra dva milijona evrov, pri čemer bo ministrstvo za javno upravo prispevalo 60.000 evrov.

M. P.