Slovenska Bistrica: V Tovarni olja Gea zavračajo navedbe sindikata KSS

Tovarna olja GEA iz Slovenske Bistrice.

Vodstvo Tovarne olja Gea iz Slovenske Bistrice ostro zavrača navedbe predstavnikov Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS), ki so prejšnji teden javnost obvestili o domnevnem kršenju pravic do sindikalnega povezovanja v njihovem podjetju. 

Vodstvo Tovarne olja Gea zagotavlja, da v podjetju dosledno spoštujejo slovensko zakonodajo.

V vodstu podjetja navajajo, da ves čas konstruktivno vodijo socialni dialog z reprezentativnim Sindikatom kmetijstva in živilske industrije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ter svetom delavcev.

Vodilni v podjetju Igor Hustić je zatrdil, da “vodstvo podjetja nikoli ni in ne izvaja nobenih napadov in groženj na svoje zaposlene, pač pa nasprotno s podjetniško kolektivno pogodbo nadgrajuje sistem pravic zaposlenih, tudi na področju plačne politike in sistemov nagrajevanja ter ostalih oblik stimulacij, določenih s kolektivno pogodbo v panogi.

Za neresnične v podjetju označujejo tudi trditve sindikata KSS, da sta se direktor Hustić ter direktorica za kadrovske, pravne in splošne zadeve Mateja Cvetko znašla v kazenskem postopku, s čimer se blati njuni dobri imeni, s tem pa povzroča nepopravljivo škodo uspešnemu podjetju in njegovim zaposlenim.

Tudi Inšpektorat za delo, ki je na pobudo vodstva podjetja opravil izredni inšpekcijski nadzor, kjer so preverjali delovanje sindikatov in upoštevanje delovnopravne zakonodaje, ni ugotovil nobenih nepravilnosti.

Tovarna olja Gea, ki je od leta 2018 del skupine Plasta iz Šentruperta na Dolenjskem, je v letu 2019 prihodke povečalo na 30,5 milijona evrov ali za 20 odstotkov, dobiček v višini okoli 800 tisoč evrov pa je bil skoraj štirikrat višji kot leta 2018.

Tovarna olja Gea pod novim lastništvom posluje zelo uspešno, lani so proizvedli nekaj več kot 35.500 ton izdelkov, kar je 38 odstotkov več kot leto pred tem.

M. P.