Slovenska Bistrica: Vabilo na predstavitev monografije

Vir: Občina Slovenska bistrica

Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica vas vljudno vabi na predstavitev monografije 𝐏𝐑𝐄𝐎𝐁𝐑𝐀𝐙𝐁𝐄 𝐌𝐄𝐒𝐓𝐀 – Zgodovinska, arhitekturna in umetnostna dediščina Slovenske Bistrice avtorice dr. Simone Kostanjšek Brglez, ki bo v petek, 20. januarja, ob 18.30 v dvorani Slomškovega doma v Slovenski Bistrici.

Monografija predstavlja prvi sistematičen pregled arhitekturne
dediščine v Slovenski Bistrici ter prinaša nova spoznanja o
zgodovini mesta, umetniških delih, stavbah in ljudeh. Zajetih
je več kot sto zgradb in približno trikrat toliko z njimi in mestom
povezanih ljudi. Poudarek je na umetnostnozgodovinski
predstavitvi stavbnega fonda v obdobju med 18. stoletjem in
drugo polovico 20. stoletja ter na kiparskih in slikarskih delih,
grafikah in risbah mesta, obravnavane pa so tudi razglednice
in fotografije, vključno s fotografi in založniki.

ZGODOVINA SLOVENSKE BISTRICE

Slovenska Bistrica je mesto v severovzhodni Sloveniji. Naselje, ki se prvič omenja v pisnih dokumentih iz leta 1220, je sprva dobilo ime po ustanovitelju bistriškem grofu Ulriku. Kasneje se je zaradi lege ob reki Savi ime spremenilo v Bistrica. Leta 1451 je dobil polne mestne pravice in od takrat je postal pomembno središče industrije in trgovine. V srednjem veku je bil del fevdnega posestva Celjskih grofov, ki so ga imeli do srede 16. stoletja. Nato so ga med vojnami v 16. stoletju porušili Turki. V 16. stoletju je bil rekonstruiran in utrjen z obzidjem in stolpi za zaščito. Leta 1745 je postala del Svetega rimskega cesarstva, leta 1809 pa je postala del Napoleonovih Ilirskih provinc. Po prvi svetovni vojni je bila priključena Kraljevini Jugoslaviji, od leta 1941 do 1945 pa so jo zasedli nacisti. Ob koncu druge svetovne vojne je bila priključena Socialistični republiki Sloveniji in leta 1991 postala del samostojne Slovenije.

Avtor: L.S.