Slovenska Bistrica: Vas zanima, kje in kako boste lahko gradili?

Prostori občinske uprave v Kolodvorski ulici 10 v Slovenski Bistrici.

Občina Slovenska Bistrica je javno razgrnila dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl«.

Občina želi na novo določiti dimenzije in umestitev objektov v prostor na zemljiščih s parc. št. 1134/15, 1134/11, 1134/16 in 1134/10, vse k.o. Slovenska Bistrica.

Predlog je javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, na Kolodvorski 10, javna obravnava poteka do 20. januarja 2020, do 10. ure.

Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka je možen v času uradnih ur občinske uprave. Dokumente si je možno ogledati tudi na občinski spletni strani: tukaj

V času javne razgrnitve lahko vsak dan pripombe in predloge – v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu, na elektronski naslov: [email protected] ali [email protected] ali ustno na zapisnik v času poteka javne obravnave.

Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve, to je 20. januarja 2020, ob 15. uri, ne glede na način dostave.

M. P.