Slovenska Bistrica: Vpisi v izobraževalne programe na Ljudski univerzi

Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Ljudska univerza Slovenska Bistrica vabi k vpisu v programe osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Sicer pa skozi vse leto pripravljajo tudi številne tečaje tujih jezikov, računalništva, šivanja in podobno.

Ljudska univerza vpisuje v osnovno šolo za odrasle, ki je brezplačna in namenjena vsem, ki je še niso končali. Izobraževanje poteka v majhnih skupinah, hitrost napredovanja pa je prilagojena posameznikom. Program financirajo Ministrstvo za izobraževanje in občine Slovenska Bistrica, Poljčane ter Makole.

Vpisujejo tudi v srednješolske programe – ekonomski tehnik, trgovec in strojni tehnik. Ti programi so plačljivi.

Izobraževalne programe bodo začeli izvajati v drugi polovici oktobra, sicer pa vpisujejo vse leto oziroma do zapolnitve prostih mest.

Več informacij o izobraževanju lahko dobite v času uradnih ur v prostorih Ljudske univerze v Partizanski ulici 22 ali po telefonu in elektronski pošti. Telefon 02 843 07 30, [email protected].

Vir: lu-sb.si

S. B.