Slovenska Bistrica: Vrtec Laporje bo zgrajen v letu dni

Vizualizacija novega vrtca. (vir: Občina Slovenska Bistrica)

Občina Slovenska Bistrica je že maja lani objavila javno naročilo za izgradnjo 4-oddelčnega vrtca Laporje z vsemi pripadajočimi prostori, tudi igrišči na parkirišči. Stavba bo skoraj nič-energijska, umeščena bo v bližini šole.

Vrtec je zasnovan atrijsko. Vzhodni krak bo namenjen mlajšim otrokom (prvo starostno obdobje). Osrednji del bo namenjen osrednjemu večnamenskemu prostoru. V severnem delu osrednjega dela bodo gospodarski prostori, v nadstropju pa bodo prostori uprave in prostori za zaposlene. Južni krak bo namenjen starejšim otrokom (drugo starostno obodbje).

Na razpisu je bilo najugodnejše podjetje ANDE inženiring iz Ljubljane. Pogodbo s podjetjem so sklenili 17. januarja letos.

Pogodbena vrednost del je 2,05 milijona evrov (z vključenim 22-odstotnim davkom na dodano vrednost). Občina pa je z Eko skladom že aprila lani, to je še pred objavo javnega naročila, sklenila tudi pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude v vrednosti 373.580 evrov. Za toliko bo vrtec za občino cenejši.

Vrtec mora biti zgrajen v dvanajstih mesecih. Gradnja je na ključ. To pomeni, da je cena končna, v to so vključena tudi morebitna dodatna, nepredvidena in presežna dela, ki so potrebna za realizacijo projekta.

M. P.