Slovenska Bistrica: Začetek gradnje in ureditev območja Slovenske ulice

(vir: občina)

Občina Slovenska Bistrica obvešča vse občanke in občane o začetku izvajanja gradbenih del za ureditev komunalne infrastrukture ter rekonstrukcijo vozišč in obstoječih pločnikov na območju Slovenske ulice in priključnih ulic – Zelena, Jurčičeva, Miklošičeva in Tavčarjeva ulica v Slovenski Bistrici, v okviru izvedbe projekta Ureditev območja Slovenske ulice.

Dela bodo predvidoma trajala do 30. junija 2022.

Za navedeno območje je bila izdana odločba o popolni zapori cest. Izvajalec bo ob koncu delovnega dne vzpostavil prevoznost, prav tako bo stanovalcem omogočen dostop (slika spodaj).

Občanke in občane prosijo za razumevanje in strpnost v času gradnje, za dodatne informacije pa se lahko obrnejo na:
–  naročnika Občino Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, telefon: 02 843 28 30 ali 02 843 28 27 Simon Kotnik, e-pošta: [email protected],
– Krajevno skupnost Dr. Jagodič, Gradišče 8, 2310 Slovenska Bistrica, telefon: 041 704 674 Srečko Juhart, ali e-pošta: [email protected] ter na
– izvajalca del KRT GRADBENIŠTVO, d.o.o., Klopce 3, 2310 Slovenska Bistrica, oziroma njegovega predstavnika na objektu, telefon: 031 346 659 Gašper Kolar, ali e-pošta: [email protected] .

S. B.