Slovenska Bistrica: Zaradi povečanega števila okuženih upravna enota deluje okrnjeno

(vir: arhiv)

“Kljub vsem varnostnim protokolom in zaščitnim sredstvom, ki jih v Upravni enoti Slovenska Bistrica, z namenom preprečevanja okužb s COVID–19, izvajajo v skladu in z navodili, usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter navodili in normativnimi akti Vlade Republike Slovenije, se v upravni enoti v tem trenutku soočamo s povečanim številom okužb med zaposlenimi,” so zapisali na upravni enoti.

Zato na posameznih področjih dela oziroma nalog, kljub trudu in angažiranju vseh tistih, ki so še ostali na delovnih mestih, prihaja do občasnih motenj pri izvajanju posameznih upravnih storitev.

Že vnaprej naročene stranke, ki želijo upravne zadeve urediti na področjih, kjer prihaja do motenj poslovanja, o tem obveščajo in naročajo na drug termin.

Tiste vnaprej naročene stranke, ki želijo upravne zadeve urediti na področjih, ki niso vezana na krajevno pristojnost, pa obveščajo, da lahko, če ureditev upravne zadeve ne morejo preložiti na kasnejši čas oziroma počakati na novi ponujeni termin (ureditev upravne zadeve je nujna, življenjskega pomena), storitev opravijo v katerikoli drugi upravni enoti v Sloveniji oziroma v prebivališču najbližji upravni enoti.

Upravne zadeve, za katere so postopki uvedeni na zahtevo stranke in jih lahko uredimo na območju celotne države (ne nujno v upravni enoti, kjer imamo stalno prebivališče), so:

 • izdaja listin: osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja, prometna dovoljenja, naznanitve pogrešitev, izgub in tatvin osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj in prometnih dovoljenj;
 • izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc;
 • vpis v register pridelovalcev grozdja in vina v okviru vinorodnih dežel;
 • priglasitev in opustitev osebnega dopolnilnega dela ter pridobitev vrednotnice;
 • izdaja EU kartice ugodnosti za invalide;
 • prijava stalnega prebivališča in stalnega naslova v tujini;
 • prijava začasnega prebivališča in prijava in odjava začasnega naslova v tujini ter sprememba naslova v tujini;
 • določitev naslova za vročanje;
 • oddaja vlog za pridobitev digitalnega potrdila;
 • oddaja podpor volivcev.

Stranke oziroma uporabnike, ki bodo upravne zadeve opravile na Upravni enoti Slovenska Bistrica, obveščajo:

 • da je poslovna zgradba Upravne enote Slovenska Bistrica varna in v celoti razkužena;
 • da bodo stranke oziroma uporabniki storitev o poslovanju upravne enote na ustrezen način sproti obveščeni.

Zahvaljujejo se za razumevanje in izkazano strpnost.

M. P.