Slovenska Bistrica: Zbiranje prijav oškodovancev letošnje suše

Vir: Občina SB

Občina Slovenska Bistrica je objavila, da bo na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje z dne 12. avgusta 2022 zbirala prijave oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022.

Prijave zbirajo do vključno srede, 21. septembra 2022, do 16.30 ure.

To lahko prijavljajo tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo. Oškodovanci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. maj 2022, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.

Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Obrazec 2 prejmete v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica oziroma je pripet na spletni strani. Obrazec 2 pošljete s priporočeno pošiljko na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali osebno v sprejemno pisarno občine do vključno srede, 21. 09. 2022 do 16:30 ure.

K izpolnjenemu obrazcu 2 priložite kopijo obrazca D iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev. Prosimo, da prijavi priložite tudi fotografije, s katerimi izkazujete nastanek škode.

Obrazec 2 mora biti podpisan in obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstvo
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2022, ni upravičen do državne pomoči
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2, pripišite tudi vašo telefonsko številko.

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca se lahko obrnete na pristojno kmetijsko svetovalno službo ali na Občino Slovenska Bistrica v času uradnih ur na tel. 02 843 28 38, ali na elektronski naslov: [email protected]

Vir: Poziv 

S. B.