Slovenska Bistrica: Znan povzročitelj onesnaženja v čistilni napravi

Onesnaženje aeracijskega bazena (vir: Slovenska Bistrica)

V noči iz torka na sredo, 5. na 6. julij, je nekdo v javno kanalizacijo v Slovenski Bistrici spustil večjo količino strojnih olj in maziv. S svojim dejanjem je povzročil večjo škodo tako v javni kanalizaciji kot na čistilni napravi Slovenska Bistrica. Zaradi večje količine nevarnih snovi je Komunala Slovenska Bistrica nesrečo prijavila centru za zaščito in reševanje.

Vzorčenje javne kanalizacije sta izvedla policija in mobilna enota ekološkega laboratorija. Onesnaženje je Komunala prijavila tudi inšpekciji za okolje.

Zdaj pa je povzročitelj onesnaženja znan, poroča portal bistrican.si. Pri tem navajajo besede Maksimilijana Tramšaka, direktorja Komunale Slovenske Bistrica. Ta je povedal, da so analize pokazale, “da je onesnaženje povzročilo podjetje v lasti Benjamina Kropca, saj je evidentno priteklo iz njihovega kanala”. Pri tem je zanimivo, da inšpekcijska služba pri povzročitelju ni odkrila nepravilnosti, pri pregledu oljnih lovilcev je namreč ugotovila, da je vse v skladu z veljavno zakonodajo “in ne morejo ukrepati”.

Z onesnaženjem je bila povzročena velika materialna in finančna škoda, ki jo ocenjujejo na okoli 65.000 evrov, ki jo bo morala pokriti Komunala Slovenska Bistrica sama.

Ustrezno nameščeni dekanterji na čistilni napravi so na srečo zadržali vse plavajoče nečistoče. Te pa jim je pomagalo odstraniti Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica. Na čistilni napravi so ujeli več kot tono mazuta in strojnih olj, tako da onesnažena voda na srečo ni odtekla v potok Bistrica.

Odstranjevanje nevarnih snovi iz mehanskega predčiščenja. (vir: Komunala Slovenska Bistrica)

Vir: Komunala Slovenska Bistrica

S. B.