Slovenska Bistrica: Znani prejemniki občinskih štipendij v tem študijskem letu

Občina Slovenska Bistrica je objavila seznam študentov, ki jim je bila dodeljena občinska štipendija. Razpis je bil objavljen 28. septembra in odprt do vključno 12. oktobra 2020 (vir). 

Višina štipendije znaša:

  • osnovna štipendija: 180 evrov
  • dodatek za uspeh:    30 evrov
  • dodatek za bivanje:  50 evrov

Dodatek za uspeh pridobi študent na osnovi dokazila s strani fakultete, da spada med 5%
najboljših študentov v generaciji. Dodatek za bivanje pridobi študent, če v času študija biva v kraju študija.

Iz seznama, ki ga je zadnji dan v letu 2020 objavila občina, je razvidno, da so podelili 144 štipendij. 

Študenti in študentke študirajo na različnih fakultetah, trije pa so na študiju v tujini. Kristina Presker in Gregor Jereb študirata v Avstriji, Maruša Pinter pa v Londonu.

Celoten seznam letošnjih občinskih štipendistov, študentov, je dostopen tukaj: seznam_spletna_stran (1)

M. P.