Slovenska Bistrica: Znanih 89 občinskih štipendistov

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Konec septembra lani je Občina Slovenska Bistrica objavila razpis za štipendiranje študentov za študijsko leto 2018/2019 v vrednosti 160 tisoč evrov. Rok za prijavo je bil 15. oktober 2018. Znana je tudi višina štipendije, ki znaša od 180 do 260 evrov, odvisno od dodatka za uspeh in kraja bivanja študenta.

Za štipendije so lahko zaprosili študenti naslednjih programov: bolonjski enoviti magistrski študij, univerzitetni študij – I. bolonjska stopnja in univerzitetni študij – II. bolonjska stopnja.

Mesečna višina štipendije je sestavljena iz osnovnega zneska v višini 180 evrov, dodatka za uspeh v višini 30 evrov in dodatka za bivanje v višini 50 evrov.

Skupno je to za študenta, ki je zelo uspešen in v času študija biva drugje, 260 evrov mesečno.

Občina je sredstva za štipendije v proračunu razdelila v dva sklopa, in sicer: polovico zneska so namenili za študente s področja naravoslovja, tehnike in medicine, polovico pa za vse ostale izobraževalne programe.

Določeni so bili še nekateri ostali pogoji, med drugim stalno bivališče v občini, pa tudi, da imajo študenti v preteklem študijskem letu povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8 (za naravoslovje, tehniko in medicino) in najmanj 8,5 za ostale izobraževalne programe. Rok za oddajo vlog je bil 15. oktober 2018.

Zdaj pa je občina na svoji spletni strani objavila seznam prejemnikov občinskih štipendij v študijskem letu 2018/2019. To so:

Vir: Občina Slovenska Bistrica – Štipendisti 2018/19

M. P.