So obljube upokojencem uresničene?

Slovenska demokratska stranka je v svojem programu pred državnozborskimi volitvami obljubila upokojencem lepšo starost. Podatki kažejo, da so obljubo držali in jo tudi izpolnjujejo.

V nadaljevanju si lahko preberete, kaj vse je vlada pod vodstvom Janeza Janše že naredila za upokojence.

Upokojencem z nizko pokojnino so obljubili letno božičnico v višini 500 evrov.

Obljubo so izpolnili in država je upokojencem z najnižjimi pokojninami izplačala dva solidarnostna dodatka, ki sta bila vključena v protikoronska paketa. Solidarnosti dodatek je prejelo več kot 300.000 upokojencev z nizkimi pokojninami.

Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov, so prejeli dva solidarnostna dodatka po 300 evrov. Skupaj so torej prejeli 600 evrov.

Upokojenci, s pokojnino med 510,01 in 612 evri, so skupaj prejeli 460 evrov solidarnostnega dodatka, oz. dvakrat po 230 evrov.

Solidarnostna dodatka so dobili tudi upokojenci s pokojnino med 612,01 in 714 evri. Prejeli so dvakrat po 130 evrov, torej so skupaj prejeli 260 evrov.

Izredna in redna uskladitev pokojnin

Vlada pod vodstvom Janeza Janše je izredno uskladila pokojnine z veljavnostjo od 1. decembra 2020 in tako povečala dohodke upokojencev za 2 odstotka.  Vlada je pokojnine uskladila tudi redno in sicer za 3,2 odstotka z veljavnostjo od 1. januarja 2021.

Z izredno in redno uskladitvijo pokojnin sta se posledično spremenili tudi najnižja in najvišja pokojninska osnova ter najnižja pokojnina.

Odprava diskriminacije kmečkih zavarovancev in upokojencev z dokupljenimi leti

S potrjenim predlogom SDS se je rešila situacija dveh zapostavljenih skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnin. Prva skupina so zavarovanci ali upravičenci, ki so pokojninsko dobo dokupili po veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in so bili v neenakem položaju s tistimi, katerim se je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa. S tem predlogom se je položaj izenačil.

Druga skupina so nekdanji kmečki zavarovanci, ki so v preteklosti plačevali višino zavarovanja za polni obseg pravic, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic in s tem manjša odmera pokojnine, ko so izpolnili pogoje za pridobitev pokojnine. S predlogom so se pravice izenačile.

Brezplačni javni medkrajevni prevoz za vse upokojence

Ker se v Slovenski demokratski stranki zavedamo, da so upokojenci skupina ljudi, ki je najbolj odvisna od javnega prevoza in ga dejansko tudi najbolj uporablja, smo vsem upokojencem s 1. junijem 2020 omogočili pravico do brezplačnega javnega medkrajevnega prevoza. Do sedaj je bilo za upokojence izdanih kar 145.000 brezplačnih vozovnic.

Turistični boni

Upokojenci so v letu 2020 prejeli tudi turistični bon, namenjen izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, v višini 200 evrov, ki so ga lahko uporabili pri ponudniku prenočišča. Zaradi drugega vala epidemije Covid-19 je vlada podaljšala veljavnost turističnih bonov, tako da ga je možno unovčiti do 31. decembra 2021.

M. P.