Sodišče o odškodnini Francu Kanglerju

Jutri bo na ljubljanskem okrožnem sodišču potekal narok v ponovljenem odločanju sodišča o odškodnini za Franca Kanglerja, nekdanjega mariborskega župana in nekdanjega državnega svetnika.

Kangler tožbo od države terja 635.000 evrov odškodnine zaradi sodnih postopkov zoper njega, ki so se zaključili z oprostilno sodbo oz. ustavitvijo postopka, in sicer v zadevah Ježovita, kolektorja na mariborski tržnici, lutkovnega gledališča, podžupanje Astrid Bah ter v zadevi radarji.

Junija lani je prvostopenjsko sodišče Kanglerju priznalo 50.000 evrov odškodnine – 15.000 evrov za nepremoženjsko škodo zaradi primera Ježovita, ker pa je zaradi tega primer ostal tudi brez svetniškega mandata, mu je za izgubo dohodkov svetnika dosodilo še 35.000 evrov. Po pritožbi je višje sodišče sodbo delno razveljavilo in bo moralo v tem delu prvostopenjsko sodišče odločati znova.

Po navedbah STA so višji sodniki potrdili temelj in višino prisojene škode za izgubo dohodka državnega svetnika, tako da je ta del sodbe pravnomočen. Je pa delno ugodilo Kanglerjevi pritožbi in razveljavilo sodbo v delu, kjer je okrožno sodišče zavrnilo zahtevek za plačilo 192.752 evrov za izgubljeni osebni dohodek iz zaposlitve in za plačilo zneska 395.000 evrov zaradi duševnih bolečin.

Okrožno sodišče bo tako moralo v ponovljenem postopku odločiti o morebitni odškodnini, saj v zvezi s tem v prvem postopku ni zaslišalo predlagane priče.

M. P.