STA postaja talka direktorja Veselinoviča

“V sporu, do katerega je prišlo med vladnim uradom za komuniciranje (Ukom) in direktorjem Slovenske tiskovne agencije Bojanom Veselinovičem, se vse bolj zdi, da STA in njeni zaposleni postajajo talci direktorja, ki javno agencijo očitno vse bolj dojema kot svojo zasebno lastnino,” so v današnji izjavi za javnost zapisali v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP).

Veselinovič v dosedanjem sporu namreč ni pokazal sposobnosti pogovarjanja in dogovarjanja z Ukomom, ampak se celo zdi, da spor namerno in zavestno zaostruje.

Med drugim, kot navajajo na Ukomu, državni administraciji iz nerazumljivih razlogov ne želi priznati 60-odstotnega popusta, ki ga je agencija državni administraciji priznavala vsa pretekla leta, zato se Ukom s STA ni odločil podpisati tržne pogodbe.

Takšno ravnanje bo imelo za agencijo nedvomno hude posledice, saj bo pomenilo izpad pomembnega dela prihodkov.

Prav tako Veselinovič še vedno iz nerazumljivih razlogov vztraja, da Ukomu ne bo predal želene poslovne dokumentacije, do katere je Ukom upravičen kot zastopnik vlade, edine družbenice STA.

Trditev Bojana Veselinoviča, da Ukom ni predstavnik vlade, je nerazumen formalizem, ki jtudi pripeljal do spora.

“Morda so vzrok za zadrževanje dokumentacije navedbe v eni izmed anonimk, da Veselinovič časopisni hiši Dnevnik, kjer je bil nekoč zaposlen, ni zaračunaval mesečne naročnine na storitve STA in je tako prišlo do finančnega oškodovanja agencije,” navajajo v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP).

Veselinoviča zato pozivajo, naj javnosti pojasni, ali navedbe iz anonimke držijo.

Nerazumljivo je tudi, zakaj se direktor STA, ki je ves čas zagovarjatezo, da Ukom v sporu ni predstavnik vlade, s svojo zahtevo za sklenitev pogodbe o opravljanju javne službe ne obrne na vlado in zakaj se obrača na Ukom, če je prepričan, da ta ni njen pooblaščen predstavnik.

S takšno neodzivnostjo, nepripravljenostjo na reševanje zapleta in nerazumnimi formalizmi Veselinovič škodi STA in ogroža njeno delovanje, ki je za slovenski medijski prostor pomembno.

Zato v ZNP menijo, da lahko k razrešitvi spora in normalnemu delovanju agencije pripelje edino njegov odstop, k čemur ga v ZNP tudi pozivajo.

M. P.