Štajerska: povprečne plače precej nižje od povprečja v državi

Podravska podjetja so lani zabeležila skoraj 283 mio EUR neto čistega dobička. Kljub temu pa so, kot izhaja iz predstavljenih rezultatov mariborske izpostave Ajpesa, nadaljevala s pozitivnimi trendi glede prihodkov, dodane vrednosti in števila zaposlenih.

Kot je povedala vodja izpostave Vesna Zupanič, je bila v statistiko zajeta 8.201 poslovno aktivna gospodarska družba v 41 občinah, kar predstavlja okoli 13 % vseh v Sloveniji. Lani so na novo registrirali 555 družb, izbrisali pa 516.

Podjetja so lani zaposlovala 65.589 ljudi oz. dobrih 3000 več kot leto prej. Ustvarile so skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov, kar za desetino več kot v letu 2016. Obseg ustvarjenih prihodkov na tujih trgih je znašal skoraj 3,8 milijarde EUR oz. kar 14 % več kot v 2016.

Gospodarske družbe v regiji so ustvarile za 7 % več neto dodane vrednosti, ki je znašala 34.077 EUR na zaposlenega in je za 579 EUR višja kot leto prej. Povprečna plača je po besedah vodje oddelka za letna poročila Andreje Terbuc Munda lani v regiji znašala 1.432 EUR in je za 52 EUR višja od tiste v letu 2016, medtem ko je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.581 EUR.

Sicer pa je skupaj skoraj 370 mio EUR čistega dobička v minulem letu izkazovalo 5.768 družb, kar predstavlja dobri dve tretjini vseh, z izgubo pa je leto zaključilo 2.151 družb v skupnem znesku skoraj 87 mio EUR, s čimer se slednja glede na leto 2016 povečala za 9 %. Je pa razveseljivo, da skoraj 90 % zaposlenih dela v podjetjih, ki so poslovala pozitivno.

V Podravju lani uvedenih 182 stečajnih postopkov

Kot so še povedali na nedavni novinarski konferenci v Mariboru, je bilo lani med poslovno aktivnimi družbami v regiji 34 velikih, 122 srednjih, 931 majhnih in 7.114 mikro družb. Največje so zaposlovale 27 % vseh delavcev in ustvarile 38 % prihodkov ter skoraj polovico celotnega izvoza v regiji.

Največji delež izgube, dobro tretjino, je tudi letos ustvarilo 258 družb s področja predelovalnih dejavnosti, ki so jo sicer v primerjavi z letom prej znižale za 6 %. Največjo rast čiste izgube je ustvarilo 99 družb s področja prometa in skladiščenja, saj so jo lani kar podvojile.

Največ so k neto čistemu dobičku v regiji prispevala podjetja z območja mariborske občine, sledijo jim družbe iz občin Slovenska Bistrica, Ptuj, občine Hoče-Slivnica in Ruš, medtem ko so samo v občinah Ormož in Majšperk podjetja beležila neto čisto izgubo.

V Podravju je bilo lani uvedenih 182 novih stečajnih postopkov, s čimer se nadaljuje trend upadanja v primerjavi s kriznimi leti. Zaradi strožjih pogojev glede osebnih stečajev pa so našteli le še 20 insolventnih postopkov med samostojnimi podjetniki.

Vir: STA