Starše: Brezplačni prevozi s kombijem

Občina Starše je v preteklih letih financirala brezplačne prevoze s kombijem za občane od ponedeljka do petka, razen v času šolskih počitnic. Ker je od lanskega leta omogočen prevoz z redno linijo tudi iz Brunšvika do Starš, so člani občinskega sveta sprejeli nekatere spremembe.

Sklenili so, da se bodo brezplačni prevozi s kombijem izvajali v sredo in v četrtek.

V četrtek bo prevoz potekal do Miklavž, kjer si tudi boste lahko uredili storitve, kot so: ureditev osebne izkaznice, potnega lista, prijava/odjava ter izdaja potrdila o stalnem/začasnem prebivališču, izdaja potrdila iz evidence gospodinjstev, izpisek iz matičnega registra o rojstvu in smrti ipd.

V sredo bo čas prevozov potekal ob isti uri, v četrtek pa se bo prilagodil podaljšani vožnji do Miklavža in bo objavljen na spletni strani Občine Starše, kar bomo spremljali tudi na našem portalu in vas obveščali o tem.

M. P.