Starše: Dijaki, ne zamudite, čaka vas 300 evrov žepnine

Jutri, 14. septembra 2018, se izteka rok za prijavo na razpis za dodelitev žepnin dijakom za to šolsko leto.

Občina Starše je razpis objavila že pred časom, razpis se izteka 14. 9. 2018.

Gre za 30 evrov žepnine mesečno, za čas 10 mesecev, in sicer za obdobje od 1. septembra 2018 do 24. junija 2019.

Do žepnine so upravičeni naslednji dijaki:

 • imajo stalno prebivališče skupaj z enim od staršev v Občini Starše,
 • se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik,
 • v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne program,
 • v času vložitve vloge še niso dopolnili 26 let in iz objektivnih razlogov še niso zaključili šolanja,
 • imajo status dijaka,
 • aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Starše.

Dokumentacija, ki jo je treba priložiti vlogi:

 • Originalno potrdilo o šolanju,
 • Fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa
 • Originalno potrdilo o članstvu v društvu in plačilu članarine
 • Soglasje za uporabo osebnih podatkov.
 • Potrdilo o stalnem prebivališču bo občina pridobila sama.

Vloga se vloži na obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali v tajništvu ter na spletni strani občine.

Vlogo z vsemi prilogami oddate osebno ali po pošti na naslov:

Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, s pripisom – Žepnine 2018/19

Žepnina v mesečni višini 30 evrov (10 mesecev) bo prejemnikom nakazana najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec, razen za september 2018, ko bo denar nakazan po izdali odločbe.

Razpis: ZEPNINE_2018_19.pdf

M. P.