Starše: Gradnja športne tribune ob nogometnem igrišču ŠD Brunšvik

Izdelavo projektne dokumentacije za športne tribune načrtujejo tudi ob drugih igriščih, odvisno od načrtov posameznih društev.

(vir: Občina Starše)

Inšpektorat RS za okolje in prostor je Občini Starše poslal sklep za odstranitev tribune ob nogometnem igrišču Športnega društva Brunšvik, saj je bila ta zgrajena brez gradbenega dovoljenja. Namesto tega je občina, ki jo vodi župan Bojan Kirbiš, začela s postopkom legalizacije objekta.

Tako so lani jeseni pridobili gradbeno dovoljenje za legalizacijo in dozidavo obstoječe tribune, občinski svet pa je na svoji 17. dopisni seji potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta za novogradnjo športne tribune ob nogometnem igrišču ŠD Brunšvik.

Načrtovana je prenova obstoječe tribune in dozidava tribune ob nogometnem igrišču ŠD Brunšvik. Objekt je zasnovan v tlorisni izmeri 3,30 x 20,20 m + 4,00 x 11,65 m (skupna bruto tlorisna površina 221,84 kvadratnega metra).

Na tribuni bo nameščenih 218 sedežev za gledalce. Pod tribuno bodo urejeni pomožni prostori za shranjevanje orodja, naprav in sanitarije za gledalce.

Višina investicije je po projektantskem predračunu ocenjena na 62.400 evrov (brez davka na dodano vrednost). Občina je novogradnjo prijavila na razpis Fundacije za šport RS v letih od 2019 do 2021, kjer pričakujejo 31.200 evrov nepovratnih sredstev, to je polovico vrednosti naložbe.

Gradnja se bo začela takoj, ko bo fundacija odobrila sofinanciranje.

Občina Starše načrtuje izdelavo projektne dokumentacije za športne tribune tudi ob drugih igriščih, so zapisali na spletni strani. Tako so že naročili izdelavo projektne dokumentacije  za novo tribuno ob nogometnem igrišču v Športnem parku Starše in Športnem parku Marjeta na Dravskem polju.

Za ostala društva bodo projektno dokumentacijo naročili glede na načrte posameznih športnih društev, so še sporočili iz občine.

M. P.