Starše: Občina omogoča oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Starše (vir: Občina Starše)

Občina Starše omogoča gospodarskim subjektom (podjetjem in podjetnikom), ki so zaradi prepovedi ali omejitve poslovanja zaradi zajezitve epidemije Covid-19 utrpeli izpad dohodka, delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – pravne osebe in samostojni podjetniki lahko pri občinski upravi vložijo zahtevek za oprostitev plačila nadomestila, če bi plačilo nadomestila predstavljalo znatno breme in bi bila s tem ogrožena vaša dejavnost oziroma če ste pričeli z opravljanjem dejavnosti in imate  večje obveznosti iz naslova vloženih sredstev.

Vlogo je treba oddati najkasneje do 28. februarja 2021, vloga je dostopna na povezavi: Vloga

M. P.