Starše: Od danes odprta žalna knjiga za pokojnim županom

Občina Starše je objavila, da bo žalna knjiga za pokojnim županom Bojanom Kirbišem odprta od danes, 26. junija, do pogreba pokojnika. V spomin na pokojnega župana bo sklicana tudi žalna seja, datum seje bo določen v naslednjih dneh.

Zapisali so, da je nenadna Bojana Kirbiša boleča izguba za vse, ki so ga poznali, ga spoštovali in cenili, ter se skupaj veselili doseženih ciljev in uspehov. Na Občini Starše pa se ga bomo spominjali predvsem po njegovi mirni, vedno spoštljivi naravi in po preudarnih, premišljenih besedah.

Po navedbah spletnega Večera je župan umrl po dolgotrajni bolezni v UKC Maribor. Zaradi težav z zdravjem je že pred časom prenesel pooblastila za vodenje občine podžupanoma Marjanu Maleku (Desus) in Sandiju Fureku (SDS).

V občini bodo morali zdaj razpisati nadomestne volitve za trajanja do konca štiriletnega mandata (do novembra 2022). Župana občine se sicer voli po večinskem volilnem sistemu. Postopek pa je takšen, da na občinski seji svetniki sprejmejo ugotovitveni sklep in ustanovijo občinsko volilno komisijo, nato se razpišejo volilni roki in opravila. Volitve se opravijo od 60 do največ v 90 dneh od razpisa volitev.

M. P.