Starše: Prijava škode po julijskem neurju

(vir: PGD Starše, FB)

Občina Starše je na svoji spletni strani objavila poziv za prijavo delne škode na stanovanjskih in gospodarskih objektih, ki jo je povzročilo neurje z močnim vetrom 7. julija 2019.

Zapisali so, da so od Uprave RS za zaščito in reševanje prejeli dopolnilni sklep o ocenjevanju škode. Uprava pa občino poziva, da je delno škodo na stanovanjskih in gospodarskih objektih možno prijaviti na obrazcu 4, ki ga tudi objavljajo.

Prijaviti je možno škodo zaradi nalivov (zalitje kleti, poškodba strehe idr.). K prijavi je treba obvezno priložiti fotografije. V primeru zalitja kletnih in drugih prostorov mora biti viden vsaj rob, do koder je segala voda.

Možno je prijaviti tudi škodo na kmetijskih zemljiščih (ne pa tudi pridelkov), ki je povzročena zaradi neurja z nalivi in točo na obrazcu 1, je v prilogi. Podatki naj bodo točni, (ne vpisuje se GERK, v kolikor je zahtevana parcelna številka), vnosi v aplikacijo AJDA z nepravilnimi oz. nepopolnimi podatki niso možni.

Za vsako prijavo škode morate nujno priložiti fotografije, iz katerih so razvidne poškodbe, saj jih je treba priložiti k zapisniku (brez priložene fotografije vnos vloge v zahtevano aplikacijo AJDA ni popoln in vloge ni možno zaključiti, zato se ne bo obravnavala).

Na podlagi prijave bo občinska komisija nato za vsako zemljišče in poškodovan objekt ocenila škodo, kontrolo opravi še Regijska komisija za ocenjevanje škode, njihova ocena pa je dokončna.

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije.

Prijavo škode na ustreznem obrazcu, z zahtevanimi prilogami (fotografije poškodb) oddate v tajništvu Občine Starše najkasneje do vključno srede, 7. avgusta 2019.

Obvestilo občine in obrazci so na voljo tukaj: starse

Občina še navaja, da sklepa o priznani škodi na kmetijskih pridelkih še niso prijeli, prav tako ne poziva za zbiranje prijav. V kolikor bo škoda presegala 30 odstotkov in bo o tem izdan sklep vlade, bodo občane pozvali k prijavi škode.

Za dodatne informacije lahko pokličite od ponedeljka do petka med, 8. in 12. uro na tel. 02 686 48 00, Terezijo Mohorko.

M. P.