Starše: Priprave na gradnjo Podružnične osnovne šole Marjeta na Dravskem polju

Marjeta na Dravskem polju (vir: Google)

Občina Starše je za gradnjo nove Posebne osnovne šole Marjeta pridobila gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno 14. marca 2019. Ker pa je projektantska ocena stroškov bistveno višja od pričakovane, zbo morala občina zagotoviti še manjkajoča sredstva. Vseeno pa načrtujejo, da bodo vse aktivnosti zaključene še letos in bodo lahko v zadnji četrtini leta že začeli z gradnjo šole.

Gradbeno dovoljenje obsega:

• odstranitev obstoječe podružnične šole (POŠ) in telovadnice,

• gradnjo zahtevnega objekta – Podružnične osnovne šole Marjeta na Dravskem polju, ki obsega, zraven gradnje šole, še povečanje vrtca Pikapolonica za en oddelek ter

• gradnjo manj zahtevnega objekta – dovozne ceste.

Delo so zaključili tudi projektanti in občini predali še projekte za izvedbo del. Občina je tako lahko dopolnila zahtevek za nepovratna sredstva pri EKO skladu Republike Slovenije.

Na razpisu za gradnjo skoraj nič energijske stavbe splošnega družbenega pomena pričakujejo okoli 500.000 evrov nepovratnih sredstev.

Ker je projektantska ocena za novo Podružnično osnovno šolo Marjeta bistveno višja od pričakovane (stroške so ocenili na približno 800 evrov/m2) je treba zagotoviti še manjkajoča sredstva.

Občina Starše bo tako v poletnih mesecih pripravila investicijsko dokumentacijo in dokumentacijo za izvedbo javnega naročila ter poskušala zagotoviti dodatne vire za izgradnjo šole.

Načrtujejo, da bodo vse aktivnosti zaključene še letos in bodo lahko v zadnji četrtini leta že začeli z gradnjo šole.

M. P.