Starše: Znani prejemniki občinske žepnine

Starše (vir: Občina Starše)

Občina Starše je objavila skupno odločbo o 129 prejemnikih občinske žepnine.
Dijaki bodo žepnino v višini 30 evrov mesečno prejemali za šolsko leto 2019/2020, od 1. septembra letos do 24. junija 2020.

Žepnine občina izplačuje najkasneje do 10. v mesecu za tekoči mesec. Izplačilo je izvedeno na transakcijski račun posameznega dijaka oziroma dijakinje.

Prvo izplačilo žepnine za mesec september 2019 bo izvedeno najkasneje do 10. oktobra 2019.

Do žepnine so upravičeni dijaki, ki imajo stalno prebivališče skupaj z enim od staršev v Občini Starše, se redno šolajo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik. Imeti morajo status dijaka, hkrati pa morajo aktivno sodelovati v enem od društev, ki je registrirano na območju Občine Starše.

Seznam prejemnikov žepnine (vir: občina):

M. P.