Številni prejeli obvestilo o prekršku v tujem jeziku

Evropska poslanka Patricija Šulin od Evropske komisije zaheva pojasnilo, kdaj bo za slovenske lastnike avtomobilov, ki bodo storili prometni prekršek v kateri izmed evropskih držav, pri obvestilih o prekrških uporabljena slovenščina.

Večje število Slovencev je namreč v zadnjem času prejelo obvestila o prekrških, storjenih v Italiji in v Avstriji, ki so bila v italijanskem oziroma nemškem jeziku. To pa pomeni kršenje temeljnih pravic voznikov.

Evropska direktiva namreč določa, da morajo tuji organi v pisnih obvestilih o prometnih prekrških uporabiti jezik države registracije ali enega od uradnih jezikov države članice registracije.

Evropska poslanka Patricija Šulin.

Šulinova je o tem opozorila Evropsko komisijo in od nje zahteva pojasnilo, kako Komisija nadzoruje izvajanje te direktive v Italiji in v Avstriji. Sprašuje tudi, kaj bo Komisija naredila, da bo pošiljanje obvestil skladno z zakonom. To pa je, da bo za lastnike, ki imajo avtomobile registrirane v Sloveniji, uporabljena slovenščina.

Vprašanje Komisiji so podprli tudi vsi ostali slovenski evropski poslanci. Komisija ima zdaj tri tedne časa za odgovor.

M. P.