Številni projekti za razvoj občine Starše

Starše (vir: Občina Starše)

Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi.

Iz proračunskih virov države je za razvoj slovenskih občin realiziranih in predvidenih skupaj 6,76 milijarde evrov, iz evropskih skladov pa je odobrenih 1,22 milijarde evrov. S temi sredstvi bo skupno izvedeno 2416 projektov, od tega bo 2185 projektov sofinanciranih iz EU sredstev.

Kljub izrednih razmeram v zadnjih dveh letih, ki smo jih bili priča zaradi pojava virusa SARS-COVID 19, pa je vlada pod vodstvom Janeza Janše uspešno zagnala vrsto projektov po celotni Sloveniji.

Projekti v občini Starše

Tudi v Staršah smo priča projektom, ki jih sofinancira država, nekateri projekti pa so skupni z več okoliškimi občinami.

Do sedaj so bili v občini Starše realizirani trije projekti sofinancirani v višini dobrih 5,2 milijona evrov.

– Največji med njimi je sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave, in sicer v vrednosti 3,4 milijona evrov.

– Sledita mu sanacija mostu čez kanal SD1 v Zlatoličju ter obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti Miklavž – Hajdina od km 7,660 do 8,350 in od km 9,400 do km 10,600.

V nadaljevanju sledijo še:

– zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave,

– izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za Dravo,

– projekt Drava – Natura 2000, reka za prihodnost,

– izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave,

– izgradnja nove podružnične osnovne šole Marjeta,

– celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Starše, Občine Dornava in Občine Miklavž na Dravskem polju ter

– izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribune ŠP Starše.

Sofinanciranje teh projektov je zagotovljeno v višini 33,3 milijona evrov.

Sofinanciranje zagotovitve poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Ptujske Drave je zagotovljeno iz evropskih skladov v višini 11,4 milijona evrov.

M. P.