Štiri petine kandidatov v prvem roku sprejetih na prvo študijsko željo

Fotografija je simbolična.

Od 11.890 sprejetih kandidatov jih je več kot štiri petine sprejetih na študijske programe, ki so jih v prijavi za vpis navedli na prvem mestu, več kot polovica od teh na študijske programe z omejitvijo vpisa.

V sklopu Razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/22 na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih je bilo v prvem prijavnem roku za slovenske in EU državljane na 17.547 vpisnih mest oddanih 15.279 prijav za vpis.

V primerjavi z lanskim prvim prijavnim rokom je bilo letos oddanih več prijav. Lani je bilo oddanih 15.117 prijav za vpis na 16.948 vpisnih mest.

V prijavno-izbirni postopek prvega prijavnega roka je bilo uvrščenih 14.750 prijav za vpis. Sprejetih kandidatov je bilo 11.890, in sicer je več kot štiri petine kandidatov bilo sprejetih na študijske programe, ki so jih v prijavi za vpis navedli na prvem mestu (9.680 kandidatov, kar predstavlja 81% med vsemi sprejetimi), več kot polovica od teh na študijske programe z omejitvijo vpisa. Omejitev vpisa ima 96 študijskih programov oziroma smeri (lani: 92).

Število kandidatov, ki v sklopu prvega prijavnega roka niso bili sprejeti na noben študijski program iz različnih razlogov (neizpolnjevanje vpisnih pogojev, premajhno število točk, neopravljeni preskus nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti  itd.), je bilo skoraj petina.

Večje število oddanih prijav glede na vpisna mesta je bilo ponovno za univerzitetne študijske programe kot za visokošolske strokovne študijske programe. Zanimanje kandidatov za redni študij ostaja enak ponudbi, medtem ko je za izredni študij veliko manj prijav, kot je razpisanih vpisnih mest.

Vir: mizs

M. P.