STROŠKI SLOVENSKE DEMOKRACIJE

  1. junija bomo imeli 3. predčasne volitve v Sloveniji.

Volilna pravica nam je zagotovljena z ustavo in je podeljena vsakemu polnoletnemu državljanu oz. državljanki Slovenije. Naša pravica in dolžnost je, da jo izpolnimo in oddamo svoj glas.

Državna volilna komisija (DVK), najvišji volilni organ, je za letošnje predčasne dravnozborske volitve v proračunu namenila okoli 4 mio EUR.

Volitve nas stanejo precej proračunskega denarja in cena demokracije ni majhna. Žalostno je, ko na volišče prihaja vedno manj in manj volivcev, ki enostavno več ne vidijo smisla v volitvah.

Najvišje postavke

Najvišji so stroški volilnih odborov, ki znašajo kar dober 1 mio EUR, sledijo materialni stroški volilnih komisij, tretja najvišja postavka so poštni stroški in kurirske storitve, ki znašajo okoli 650.000 EUR.

Sledijo stroški informacijske podpore (okoli 140.000 EUR), drugi stroški (prevodi, pisarniški material, medijsko središče, avtorske pogodbe, študentsko delo …), stroški za glasovalne naprave za invalide, oprema volišč, stroški članov DVK.

Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za poslance v DZ, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.

Predzadnja postavka je namenjena stroškom za spletno mesto, zadnja, najcenejša postavka so zneski za volilne skrinjice.

Ko boste v nedeljo 3. junija razmišljali, ali se sploh splača oditi na volišče in obkrožiti zaporedno številko katerega od kandidatov, ki se potegujejo za sedež v parlamentu, se spomnite, da ste za izvedbo teh volitev tudi vi prispevali.

K. V.

FOTO: slovenec.org