Subvencije EKO sklada za občane

(vir: pixabay.com)

EKO sklad je objavil razpis za občane in prejemnike redne denarne socialne pomoči. Obvestilo o tem je na svoji spletni strani objavila tudi Občina Selnica ob Dravi, ki jo vodi dr. Vlasta Krmelj (selnica.si).

Eko sklad občanom, prejemnikom redne denarne socialne pomoči, tako nudi subvencije za več ukrepov, ki bodo pripomogli tudi k zmanjšanju stroškov za energijo ter izboljšanju kvalitete bivanja, in sicer:

• 100 % subvencije za socialno šibke občane – Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe
energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine –
program ZERO500.
• 100 % subvencije za zamenjavo kurilnih naprav.
• 100 % subvencije pri obnovi večstanovanjske stavbe.
• Brezplačni obisk energetskega svetovalca, v okviru mreže ENSVET, na domu z
brezplačnim paketom naprav ter nasveti za manjšo rabo energije.

Pri vseh vlogah je treba priložiti potrdilo o prejemanju denarne socialne pomoči.

Kako do brezplačnega obiska na domu in paketa?
1. Odločitev za obisk.
2. Občani, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči, se lahko pri strokovnem
delavcu na njihovem Centru za socialno delo z izpolnjenim letakom ZERO (prijavnico)
prijavijo na brezplačni obisk energetskega svetovalca na domu.
3. Možnost oddaje prijavnice (letak ZERO) tudi preko pošte skupaj s kopijo odločbe CSD
o redni/izredni denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku ali kopijo potrdila o
prejemanju denarne socialne pomoči.
4. Po pošti nato prejmete obvestilo, kdaj vas energetski svetovalec pokliče in se
dogovorita za datum obiska na domu.
5. Ob obisku energetskega svetovalca na domu prejmete še paket brezplačnih naprav in materialov za varčevanje z energijo in vodo, kot so: led sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna ipd.

Ob obisku na domu energetski svetovalec izvede ustrezne meritve in izračune, na podlagi
katerih svetuje, kako zmanjšati rabo energije in vode in s tem stroške. Z enostavnimi ukrepi in brezplačnim paketom naprav, ki ga prejmete med obiskom, lahko zmanjšate porabo energije in vode ter letno prihranite do 100 EUR!

Več informacij o nepovratnih finančnih spodbudah, ki jih Eko sklad nudi občanom,
prejemnikom redne denarne socialne pomoči, je dostopnih na spletni povezavi:
ekosklad.si/prebivalstvo/

M. P.