Subvencije Eko sklada za vse občine v Podravju pod enakimi pogoji

(vir: pixabay.com)

Konec decembra je bil v uradnem listu objavljen odlok, ki določa, da s 1. marcem 2022 preneha veljati odlok o načrtu za kakovost zraka za območje, ki zajema občini Maribor in Miklavž na Dravskem Polju. Onesnaženost zraka se je namreč zmanjšala.

Za občine v Podravju bo tako od 1. marca 2022 veljalo, da bodo subvencije EKO sklada občanom vseh občin dosegljive pod enakimi pogoji, ker za nobeno občino ne bo več veljalo, da sodi pod degradirano območje iz naslova onesnaženosti zunanjega zraka.

Na podlagi tega bodo tako občani vseh podravskih občin lahko pridobili določene višje subvencije za zamenjavo kurilnih naprav.

Z ukinitvijo odlokov se namreč izenačuje višina subvencij za vse državljane enako, v določenih občinah so bile po starem mogoče tudi subvencije za plinske kotle, ki pa se zdaj povsem ukinjajo. Lahko pa se bodo pridobile subvencije za kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke na določenih območjih, kjer te prej niso bile mogoče.

Z namenom ohranjanja kakovosti zraka na nacionalnem nivoju je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka s priporočenimi ukrepi, ki je zdaj enoten in veljaven za vse občine.

EKO sklad bo še naprej podeljeval subvencije po objavljenih javnih razpisih na področjih:

  • Ogrevanja in prezračevanja,
  • Izolacije in oken,
  • Vozil,
  • Električne samooskrbe,
  • Nakupa/gradnje/celovite obnove stanovanjske stavbe,
  • Menjave cevi in oblog,
  • Vode,
  • Odpadkov,
  • Gospodinjskih aparatov.

Vse prijave, ki bodo na EKO sklad prispele do 28. 2. 2022, bodo obravnavali še po dosedanjih pogojih, vloge po 1. 3. 2022 pa z upoštevanjem ukinitve odloka.

Veljavni razpisi so objavljeni na spletni strani EKO sklada.

Za tehnične informacije in natančnejše informacije o pogojih za pridobitev subvencije ali kredita se lahko obrnete tudi na Energap (Energetska agencija za Podravje) tel. 02 234 23 60 ali svetovalno pisarno EKO sklada ENSVET, tel. 02 23 42 363070 574 630.

M. P.