Subvencije, ki jih je možno pridobiti v Dupleku

Občina Duplek ima odprta dva javna razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev. Skupno je na voljo 20.000 evrov subvencij.

 

Po prvem razpisu občina razpisuje nepovratna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2019 v višini 10.000 evrov za naložbe v kmetijskih gospodarstvih, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, pomoč za zagotavljanje tehnične podpore in za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Razpis je odprt do 31. 10. 2019.

Upravičenci so kmetijstva gospodarstva, to je pravne in fizične osebe, ki imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Duplek in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Več o razpisu je na voljo htukaj

Drugi razpis pa je razpis za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v občini Duplek, kjer občina spodbuja samozaposlovanje in naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih investicij. Razpis je odprt do 29. 11. 2019. Občina ima na voljo 10.000 evrov.

Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti ter spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvodne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti.

Za subvencijo lahko zaprosijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju občine Duplek, so bile prijavljene na Zavodu za zaposlovanje najmanj šest mesecev pred realizacijo samozaposlitve in v obdobju od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019 realizirajo samozaposlitev v okviru programa zavoda za spodbujanje samozaposlovanja. Samozaposlitev morajo nato ohraniti še vsaj dve leti.

Upravičenci do pomoči so tudi podjetja, ki investirajo v nakup nove proizvodne in storitvene opreme oziroma nematerialne investicije v obdobju od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019 in imajo sedež v Občini Duplek.

Več o razpisu je na voljo tukaj: tukaj

M. P.