Suzana Lep Šimenko: “Višje obdavčitve plače in s tem nižje neto plače nesprejemljive”

Poslanka Suzana Lep Šimenko (vir: FB)

Poslanke in poslanci na današnji izredni seji Državnega zbora RS obravnavajo vladni predlog novele Zakona o dohodnini, ki prinaša nižje plače in višje davke. V Poslanski skupini SDS temu ostro nasprotujejo.

Stališče Poslanske skupine SDS, je predstavila poslanka Suzana Lep Šimenko, objavljamo ga v nadaljevanju.

“Pred dvema dnevoma smo bili s strani Statističnega urada seznanjeni, da se je gospodarska rast v tretjem četrtletju znižala, k čemur je pripomogla tudi manjša potrošnja gospodinjstev. V primerjavi z drugim četrtletjem je bil BDP manjši za 1,4 %, kar je bistveno slabše od evrskega območja. Inflacija je v povprečju v tretjem četrtletju presegla 11 %, kar konkretno občutijo tudi državljani.

In prav zaradi trenutne situacije je resnično težko razumeti, zakaj imamo danes, tako na hitro, na dnevnem redu predlog Zakona o dohodnini, pripravljenega s strani vlade Roberta Goloba, ki ne pomeni nič druga kot korak k nižjim plačam.

S predlogom se namreč ukinja postopen dvig splošne davčne olajšave, ki se tudi ne bo usklajevala z inflacijo oziroma koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. Kar je ob več 1kot 1 % inflaciji seveda izredno težko razumeti. Hkrati se s spremembo splošne davčne olajšave  spreminja trenutni sistem normirancev, ki se jih postavlja v slabši položaj. Ob tem pa vlada Roberta Goloba nima posluha do pripomb kmetov, vezanih na »normirance« in tudi na kmetijska gospodarstva v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Dodatno pa vlada Roberta Goloba viša davke kot npr. dohodnina od dohodka iz oddajanja v najem iz trenutnih 15 % na 25 %. Prav tako pa zaostruje dohodke iz kapitala.

Predlog zakona je popolno nasprotje trenutno veljavnega Zakona o dohodnini, ki je bil sprejet letos marca, v času Janševe vlade, in je zasledoval korist vseh državljank in državljanov.

Trenutno veljavni zakon tako nalaga postopen dvig splošne olajšave na 7.500 evrov do leta 2025  in letno usklajevanje olajšav s koeficientom rasti cen življenjskih – inflacijo. Ter tudi številne druge olajšave, kot so: oprostitev plačila dohodnine od izplačil iz šolskega sklada in družinske pokojnine, sprememba olajšave za zaposlovanje deficitarnih poklicev, davčno olajšavo za zaposlovanje mladih, za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod …

Predlagane spremembe zakona, ki je danes pred nami, pa so ravno nasprotno in so zato nesprejemljive ter še posebej v času, ko se soočamo z visoko inflacijo, tudi nerazumljive.

S predlaganim zakonom namreč vlada Roberta Goloba niža plače, viša davke in v slabši položaj postavlja vse državljanke in državljane Slovenije. Predlog zakona pa je tudi ustavno sporen, kar je jasno izrazila Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju.

V SDS se vseskozi zavzemamo za razbremenitev in znižanje obdavčitve plač, zato bomo glasovali proti predlogu zakona, ki je danes pred nami. V trenutni situaciji, vsesplošni draginji in padcu gospodarske aktivnosti, so višje obdavčitve plače in s tem nižje neto plače nesprejemljive.”

M. P.