Suzana Lep Šimenko: Zakaj so nekateri krajevni uradi zaprti?

Poslanka Suzana Lep Šimenko

Suzana Lep Šimenko, poslanka Slovenske demokratske stranke, je ministra za javno upravo vprašala, zakaj nekateri krajevni uradi Upravne enote Ptuj ne poslujejo.

Obvestilo o začasnem zaprtju krajevnih uradov so prejeli v občinah Cirkulane, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

Krajani s tem območjih pa morajo zadeve urejevati na sedežu Upravne enote v Ptuju.

Poslanka Suzana Lep Šimenko je iskala odgovore za razloge za ukinitev poslovanja teh krajevnih uradov in kdaj bo delovanje ponovno vzpostavljeno. Ministrstvo je pozvala tudi, naj poskrbi za ustrezno organiziranost in zagotovitev kadrov za ustrezno pokritost in nemotenost delovanja upravne enote po vseh občinah.

Z ministrstva za javno upravo so pojasnili, da je do začasnega zaprtja vseh 10 krajevnih uradov prišlo izključno iz kadrovskih razlogov, ki pogojujejo način dela celotne Upravne enote (UE) Ptuj.

Ena uslužbenka se je upokojila, druga uslužbenka pa je sklenila delovno razmerje
pri drugem organu državne uprave. Posledično je za opravljanje del in nalog, nudenje upravnih storitev državljanom, na vseh 10 krajevnih uradih UE ostala le ena matičarka, ki pa mora nadomeščati tudi odsotnosti na sedežu UE. S 1. marcem 2022 se je upokojila še ena uslužbenka s področja matičnih zadev.

Upravna enota je nato objavila javni natečaj za zaposlitev dveh novih uradnikov, natečaj je bil zaključen 26. maja 2022.

Poslovanje vseh 10 krajevnih uradov naj bi začelo v jesenskih mesecih letošnjega leta, vendar pa je točen datum odvisen od pravnomočnega zaključka izbire novih sodelavcev.

Pojasnili so še, da je obseg dela na sedežu UE na Ptuju precej povečan, zlasti na upravnih področjih izdaje osebnih izkaznic, potnih listov, sestave smrtovnic, izdaje listin in posredovanja podatkov iz matičnega registra.

M. P.