Takšne so plače policistov

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Ministrstvo za notranje zadeve je tudi tokrat objavilo podatke o bruto plačah javnih uslužbencev. Iz poimenskega seznama plač 8595 zaposlenih v Policiji, Inšpektoratu za notranje zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve je razvidno, da je bila za julij izplačana najvišja bruto plača v višini 7854 evrov, od tega je bilo 2.046 evrov dodatka za uspešnost, t. i. covid dodatkov za delo v rizičnih razmerah pa zaposleni ne prejemajo več.

Višjo bruto plačo od 2007,80 evra, kolikor znaša povprečna slovenska plača, je prejelo 6057 zaposlenih v Policiji, Inšpektoratu in na ministrstvu ali 70,5 odstotka vseh zaposlenih v teh ustanovah.

Na prvih sedmih mestih po višini plače so zaposleni v Generalni policijski postaji. Prvi na seznamu s Policijske uprave Maribor je Darko Narat, prejel je 4431 evrov bruto plače.

Minister Aleš Hojs je na 34. mestu, njegova bruto plača je bila 5761 evrov, generalni direktor policije dr. Anton Olaj pa je s 5549 evri bruto plače na 48. mestu.

Celoten seznam izplačanih plač je dostopen na povezavi: na povezavi 

V preglednici so prikazane bruto plače javnih uslužbencev za julij 2021, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1024,24 evra), saj bi objava teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani  14. julija 2021.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

To je seznam prvih 186 najbolje plačanih: 

Celoten seznam, na 278 straneh, je dostopen na povezavi: Plače za julij 2021

Dodatki

Dodatka za rizične razmere za čas epidemije covid-19, ki se je končala 15. junija 2021, javni uslužbenci ne prejemajo več. Bilo pa je nekaj poračunov za mesec junij. Plače za julij 2021 so bile izplačane 13. avgusta 2021.

V preglednici je posebej prikazana višina plačila za delovno uspešnost. Znesek je že vključen v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca. Pri plači za julij 2021 so javni uslužbenci prejeli redno delovno uspešnost za drugo tromesečje od aprila do junija 2021 in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela na podlagi različnih stavkovnih sporazumov za julij 2021.

Javni uslužbenci, ki opravljajo tudi naloge iz projekta Predsedovanje Svetu EU, so prejeli tudi delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za tri mesece.

Pri izplačilu plače za julij 2021 je plača obračunana na podlagi dejanske prisotnosti in z dodatki za delo v posebnih pogojih dela, opravljenimi v juliju 2021, in delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela za julij 2021 in za naloge iz projekta Predsedovanje Svetu EU za tri mesece ter redno delovno uspešnostjo za trimesečje od aprila do junija 2021. V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece.

Vir: Podatki o plačah zaposlenih v MNZ za julij 2021

M. P.