TOVARNA GEA OSTAJA V SLOVENSKIH ROKAH

Družba PLASTA proizvodnja in trgovina d. o. o. iz Šentruperta je v mesecu juliju kupila 60,109 % deleža vseh delnic Tovarne olja Gea d. d. Prodajalci, združeni v konzorcij, so bili finančna skupina KD, zavarovalnica Adriatic Slovenija, TKC, Primorski skladi in podjetje Apis-Vipa iz Frama. Na to prodajo so se namreč pripravljali več kot leto dni. Koliko je Plasta plačala za delež podjetja Gea, zaenkrat ni znano.

Tako ostaja zdaj poleg novega lastnika drugi največji delničar še Eta Kamnik d. o. o., ki je svoj 18 % delež kupila že v preteklem letu od DUTB. Lastnik družbe Plasta d. o. o., ki se ukvarja s predelavo plastičnih mas, je Franc Frelih. Frelih je poleg Plaste še neposredni tretjinski lastnik tovarne pijač Dana iz Mirne in 49-odstotni lastnik podjetja S. E. P. Frelihova Plasta pa je lastnica preostalega dvotretjinskega deleža v Dani in 51-odstotna lastnica podjetja S. E. P., ki izdeluje izdelke iz plastičnih mas. To pomeni, da obe podjetji Frelih obvladuje v celoti.

Po zadnji lestvici najbogatejših v Sloveniji je Franc Frelih na 18. mestu, njegovo premoženje so sodelavci Managerja ocenili na 64 milijonov evrov.

Po dolgoletnih ugibanjih in iskanju primernega lastnika si torej v Gei lahko vsaj malo oddahnejo. Prepričani so, da bo novo lastništvo pomagalo utrditi dosedanjo vizijo in uspešno polsovanje družbe, ki je lani z okoli 90 zaposlenimi ustvarilo 26,1 milijona evrov prihodkov in 154 tisoč evrov dobička.

K. V.

Foto: instore.si