Tudi agencija Fitch potrdila bonitetno oceno Slovenije

Bonitetna agencija Fitch Ratings je v petek, 18. junija 2021, kot že tretja bonitetna agencija ta mesec potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije pri A, s stabilnimi obeti.

Agencija Fitch Ratings s potrditvijo ocene Sloveniji priznava močno institucionalno strukturo, osredotočenost na človeški razvoj ter verodostojni politični okvir, ki je podprt s članstvom v EU.

V stabilnih obetih ocene se zrcali odpornost slovenskega gospodarstva na pandemska tveganja in učinkovitost politik, ki so skladne s srednjeročno vzdržnostjo javnih financ.

Gledano z vidika makroekonomskih kazalcev agencija predvideva, da bo gospodarska rast v letu 2021 znašala 5,6 %. Ugodne makroekonomske razmere bodo med drugim pozitivno vplivale na trg dela; agencija namreč pričakuje, da bo že tako nizka nezaposlenost pričela še upadati z letom 2022.

Tudi tokratna potrditev bonitetne ocene dokazuje, da Slovenija ostaja stabilna in zaupanja vredna država, ki se uspešno spopada z epidemijo covid-19.

M. P.