Turistični boni bodo deljivi, kdaj in kako jih bomo lahko unovčili?

Fotografija je simbolična. (vir: Terme Zreče)

Vlada je sprejela uredbo, s katero je določila podrobnosti o unovčitvi turističnih bonov, to je 200 evrov za vsako polnoletno in 50 evrov za mlajšo osebo. Unovčili jih bomo lahko vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020.

Bone bomo lahko unovčili za nastanitev pri slovenskih turističnih ponudnikih (ali nastanitev z zajtrkom), in sicer v času od 19. junija do 31. decembra 2020. Unovčili jih bomo lahko v več delih.

Turistični boni bodo evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (Furs) eDavki, o čemer bo vsak obveščen po elektronski poti. Finančna uprava bo poskrbela tudi za povračilo sredstev turističnemu ponudniku, pri katerem bo upravičenec bon koristil.

Bon bo deljiv in se bo lahko unovčil v večkratnem znesku. Izplačilo njegove vrednosti v denarju ne bo možno.

Upravičenec bo moral ob prijavi na dan prihoda ponudnika storitve obvestiti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon.

Ponudnik bo nato v Fursov informacijski sistem vnesel podatke o upravičencu, Furs pa bo v njem označil unovčenje bona pri upravičencu in zmanjšal njegovo dobroimetje, vrednost bona v znesku opravljene storitve pa izplačal ponudniku storitve.

Boni bodo prenosljivi med sorodniki, in sicer v ravni vrsti do drugega kolena. Do prenosa bodo tako upravičeni stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki – zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, prenos pa bo mogoč tudi med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

V primeru prenosa bo moral koristnik bona ponudniku storitve predložiti posebno izjavo, ki jo bo podpisal upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.

V nastanitvenih obratih gostom z boni ne bodo smeli zaračunati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.

Več podrobnosti o turističnih bonih bodo predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Fursa in Slovenske turistične organizacije predstavili še na današnji novinarski konferenci.

M. P.