Učenci v vzhodnem delu Slovenije so se vrnili v šolske klopi

Mojca Kirbiš, ravnateljica Osnovne šole Rada Robiča Limbuš (vir: Zajem zaslona)

Mojca Kirbiš, ravnateljica Osnovne šole Rada Robiča Limbuš, je včeraj sodelovala na vladni novinarski konferenci in poudarila, da so se na šoli na ponovno odprtje šol dobro pripravili, tudi s testiranjem, ki so ga učitelji izvedli že med koncem tedna, vnaprej ga bodo izvajali enkrat tedensko z mobilnimi enotami Zdravstveni dom Maribor, na posameznih šolah.

V pogovorih z učenci od 6. do 9. razreda se je razbralo, da bi ti vseeno še raje šolali na daljavo, saj so si urnik in bioritem lahko doma prilagajali, je dejala.

Šola je starše prosila, naj podaljšano bivanje v 4. in 5. razredih skušajo otroci prevzeti nase, da po pouku ne bi ostajali v šoli. Največ težav predstavlja varna izvedba kosil in organizacija pouka pri izbirnih predmetih višjih razredov, je opozorila.

Ravnateljica je povedala, da so posameznim učencem, ki so slabše sledili učnemu delu, poskušali pomagati z okrepljenim sodelovanjem z razrednikom, s svetovalno službo, z učitelji za dodatno strokovno pomoč, s starši ter z individualnimi pogovornimi urami z učenci. Velikokrat je bilo težko.

Pouk na daljavo je lahko potekal tudi zelo kvalitetno. Učenci in učitelji so pridobili veliko novih veščin. Na šoli so imeli tedenske videokonference strokovnih delavcev, kjer so veliko časa namenili pogovoru o delu v razredih, učencih in iskanju pomoči zanje.

“S ponosom ugotavljam, da nam je kljub težki situaciji uspelo. Skupaj smo zmogli skozi to težko obdobje. Rada bi se zahvalila vsem strokovnim delavcem, učencem in staršem. V tem obdobju so se tudi med nami stkale številne vezi. Drugačne, kot če bi bili v šoli,” je dejala.

Kako poteka pouk v šoli?

“Naše osnovno vodilo je, da se učenci posameznih oddelkov med seboj ne mešajo. V razredu imajo določen sedežni red. Mize so postavljene tako, da so čim bolj oddaljene druga od druge, a žal učilnice niso tako velike, da bi lahko povsod zagotovili 1,5 do 2 metra razdalje,” je povedala Kirbiševa.

“Vsi si želimo, da šola ne bi ponovno zaprla svojih vrat, zato naprošam vse starše, da resnično ravnajo odgovorno in v šolo pošljejo le zdravega otroka. Skupaj bomo zmogli. Z dobro voljo, pozitivno energijo, dobro komunikacijo in potrpežljivostjo,” je pozvala ravnateljica.

M. P.