Ukrepi za zajezitev koronavirusa še vedno veljajo

(vir: pixabay.com)

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa oziroma bolezni covid-19 bomo morali letos nekoliko prilagoditi tudi preživljanje prvomajskih praznikov. Še vedno namreč velja prepoved gibanja izven občin in zbiranja na javnih krajih, kar bo policija tudi preverjala. Tudi kresov letos ne bo, ker je za celotno državo od 20. marca razglašena velika požarna ogroženost.

Pri nadzoru prometa v času pred in med prvomajskimi prazniki bodo policisti še posebej pozorni na prekoračitve hitrosti, psihofizično stanje voznikov, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje prednosti, so sporočili.

Preverjali bodo tudi, ali med občinami res potujejo samo tisti, ki spadajo v izjeme. Tiste, ki bodo zaradi malomarnosti ali ignorance kršili odlok oz. zakon o nalezljivih boleznih, bodo vrnili nazaj ali jih prijavili zdravstvenem inšpektoratu, če bodo ocenili, da to ne zadostuje.

Nadzirali bodo tudi spoštovanje odloka o prepovedi zbiranja na javnih krajih in površinah. Zato pred prihajajočimi prazniki posebej opozarjajo, da prirejanje piknikov v naravi ne sodi med izjeme, ki bi jih določal odlok o omejitvi združevanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Tudi plaža ni javni park ali sprehajalna površina, kjer bi bilo prirejanje piknikov dovoljeno. Sprehajanje posameznikov po sprehajalnih poteh pa je, ob upoštevanju varne razdalje, dovoljeno.

Kako je s potovanji v tujino ali prihodi iz nje, prestopi meje?

– Vsa nenujna potovanja v državo ali iz nje so še vedno odsvetovana!

– Mejo se lahko prestopa samo na mejnih prehodih, ki so odprti (na meji s Hrvaško) in na kontrolnih točkah, ki so vzpostavljene na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko v okviru njihovega delovnega časa in obsega.

Zato naj se potniki, ki se odpravljajo na pot, pozanimajo, na katerih točkah lahko prečkajo meje.

Potnikom se ob vstopu v Slovenijo odredi sedemdnevna karantena, razen za naslednje izjeme: čezmejni dnevni delovni migranti, čezmejni tedenski migranti na meji z Avstrijo, osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi, osebe, ki izvajajo prevoze blaga, tovorni promet v tranzitu, tranzitni potniki, osebe z diplomatskim potnim listom, osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze, dvolastniki ali najemniki zemljišč, ki so državljani Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske.

Sedemdnevna karantena velja tudi za zdomce oziroma vse, ki se vračajo v Slovenijo (in to ne glede na to, za koliko časa vstopajo); nespoštovanje karantene bo kaznovano. Zato odsvetujejo vsa nenujna potovanja in prihod v Slovenijo.

Potniki v neposrednem tranzitu čez ozemlje Slovenije so sicer v Sloveniji iz obvezne karantene izvzeti, vendar se morajo pri tem prepričati o določbah glede karantene tudi v ostalih državah na svoji poti oziroma v ciljni državi. Pri tem morajo upoštevati vse omejitve posameznih držav (na primer: Srbija ne sprejema svojih državljanov, obveznost karantene ali samoizolacije v določenih državah, nujna uporaba tranzitnih koridorjev na Madžarskem itd.). Slovenska policija bo to preverjala tudi pri vstopu iz drugih držav in osebe, ki ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije, ne bodo smele vstopiti.

– Pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki želijo vstopiti v državo, pa na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji – poleg ostalih pogojev za vstop – preverjajo tudi, ali je njihovo potovanje res nujno. Državljani tretjih držav, ki tega ne izpolnjujejo, bodo na meji zavrnjeni.

M. P.