Urad vlade za komuniciranje v primeru STA vložil več kazenskih ovadb

Urad vlade za komuniciranje je proti odgovornim vložil več kazenskih ovadb. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika, ki se preganja po uradni dolžnosti, je ovadbo vložil zoper prejšnjo direktorico Urada Vlade RS za komuniciranje (UKOM), mag. Kristino Plavšak Krajnc.

Nadalje je ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev po 257a. členu KZ-1 vložil zoper direktorja STA d. o. o., Ljubljana, Bojana Veselinoviča ter predsednika Nadzornega sveta družbe STA d. o. o., Ljubljana, Mladena Terčelja, namestnika predsednika, Aleksandra Igličarja, in dva člana, Jureta Brankoviča in Jerneja Šmajdka.

Prejšnja direktorica UKOM naj bi kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic storila s podpisom Pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020 v imenu Urada Vlade RS za komuniciranje kot predstavnika ustanovitelja družbe STA d. o. o., Ljubljana, Republike Slovenije, za kar pa UKOM in posledično zakoniti zastopnik ni imel pooblastila.

Direktor družbe STA d. o. o., Ljubljana naj bi kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev storil s podpisom Pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020 v imenu družbe STA d. o. o., Ljubljana, vedoč, da jo sklepa z organom, ki nima pooblastila za zastopanje ustanovitelja družbe STA d. o. o., Ljubljana, kar je razvidno iz dopisa STA z dne 17. 11. 2020, v katerem navaja, da UKOM nima pooblastila družbenika, ob tem pa je v pogodbi navedeno, da je UKOM predstavnik ustanovitelja.

Predsednik, namestnik in člana Nadzornega sveta STA d. o. o., Ljubljana naj bi kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev storili z opustitvijo dolžnega nadzorstva nad izvrševanjem sklenjene Pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020 za družbo STA d. o. o., Ljubljana, vedoč, da je bila sklenjena z organom, ki nima pooblastila za zastopanje ustanovitelja družbe STA d. o. o., Ljubljana, s čimer so opustili dolžno nadzorstvo in omogočili celostno zakonitost pogodbe.

Pogodbeno dikcijo »predstavnik ustanovitelja« so namreč vsi vpleteni namensko uporabili, da so z UKOM pod pretvezo lahko podpisali pogodbo in začeli izstavljati račune.

Brez te zlorabe termina pogodbe namreč ne bi bilo mogoče podpisati, s tem pa tudi ne črpati sredstev. Očitno pa se je to naredilo v želji, da se izognejo nadzoru družbenika, kar se je izkazalo na podlagi vseh dopisov, ki jih je UKOM-u poslal direktor STA Bojan Veselinovič.

Vir 

M. P.